Görme Engelliler

tarihçe

Ülkemiz dolayısıyla ilimize büyük hizmetleri olan Müslih Görentaş 1923 Yılında Gevaş´ta dünyaya gelmiştir. 1949-1953 yılları arasında Gevaş Belediye Başkanlığı yapan Görentaş, 10,12,13,15,16 ve 18. dönemlerinde Van Milletvekilliğini Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Divan katip üyeliği T.BM.M. idare amiri T.B.M.M başkan vekili dünya parlamento birliği üyesi olarak görev yapmış Görentaş 7 Ağustos 2004 yılında Gevaş´ta vefat etmiştir.

 

     Müslih Görentaş İ.Ö.O. Van’ın güneyinde Süphan Mahallesinde yer almaktadır. Kuzeyinde merkez, güneyinde ise Edremit ilçesi yer almaktadır. Süphan Mahallesi nüfus yoğunluğu bakımından Van’ın en büyük mahallelerinden biridir. 2008 yılında yapılan nüfus sayımına göre 331.000 olan Van/Merkez nüfusunun ciddi bir rakamını Süphan Mahallesi oluşturmaktadır.  Okulumuzun Van Gölü’ne yaklaşık 2 km mesafededir. Van Gölü : Göl 3713 km lik alanı ile Türkiye’nin en büyük gölüdür. Aynı zamanda yer yüzündeki en büyük soda gölüdür. Kapalı göller arasında hacim bakımından (607 km) dördüncü sırayı alır. Su seviyesi deniz seviyesine göre 1646 m yüksekliğindedir. Hızlı bir nüfus artışı yaşanan 1950-1980 döneminde ülke nüfusu %116 artarken Van’ın nüfusu %221 oranında artmıştır. Bu artışın ciddi  bir miktarı Süphan Mahallesinde gerçekleşmiştir.  Van nüfus artış oranının 1990 DİE verilerine göre (%32) Türkiye ortalamasından yüksek; buna karşılık nüfus yoğunluğunun (km’ye 34 kişi) çok düşük olduğu görülür. İlçelere ve Köylere Göre Nüfus Dağılımı  Süphan Mahallesi dışarıya hemen hiç göç vermeyen buna karşılık fazla göç alan bir mahalledir. Süphan Mahallesi’in dışarıya fazla göç vermemesinin nedenleri;  a) Mahallede egemen olan aşiret ilişkilerinin günümüzde de sürmesi, gelenekçiliğin ve dışa kapalılığın devam etmesi,  b) 1960’a dek süren ulaşım olanaklarının elverişli olması,  c) Van ilinin 1960’tan sonra 1968’de kalkınmada öncelikli iller arasına girmesi,  d) 1970’li yıllarda karayolu, demiryolu, hava yolu, göl üzerinde feribot seferleri ile ulaşımın alt yapının ve ekonomik canlanmanın tesiri ile olanaklarının çoğalması. 
Bunun yanı sıra 1968 yılında kalkınmada öncelikli iller arasına giren Van’a kamu kuruluşlarının bölge müdürlüklerinin açılması ile dışardan çok sayıda kamu görevlisi geldi. 
Süphan Mahallesinde etkili olan bir başka nüfus hareketi de mevsimlik göçlerdir. Bu göçler,  a) Hayvancılığa bağlı olarak yaylalara göçler,  b) İnşaat işçiliğiyle ile gelişmiş merkezlere göçler,  c) Tarım işçiliği ile gelişmiş merkezlere göçler.

BAŞLICA GEÇİM KAYNAKLARI GEÇİM KAYNAKLARI

 

Süphan Mahallesinde çalışan halkın büyük bir bölümü tarım alanında çalışmaktadır. Tarım çalışmaları ekim, dikim ve hayvancılık işleridir. Halkın büyük bir kesiminin tarım alanında çalışmasının nedeni bu halkın çoğunun köy ve kasabalarda yaşıyor olmasıdır.  Süphan Mahallesinde küçükbaş hayvancılık çok yapılır. Özellikle koyun ve keçi beslenir. Ayrıca sığır yetiştiriciliği de yapılır. Koyun ve keçinin en çok yetiştirildiği ilçe Merkez ilçedir. İlimizde en çok yetiştirilen hayvan koyundur. Daha sonra sıra ile keçi ve sığır gelir.

Okulumuz 2006 yılında eğitim, 2006/2007 eğitim öğretim yılının II. Döneminde de öğretime başlamış olup halen müstakil binasında eğitim-öğretime hizmet vermektedir.